Forta Volwassenen: 010 - 450 4071

Algemene voorwaarden

Wanneer je bij Forta Volwassenen in zorg komt, maken we afspraken over de behandeling. Daarbij horen ook de Algemene Voorwaarden Geestelijke gezondheidszorg.

In deze algemene leveringsvoorwaarden staat niet welke behandeling u krijgt, maar zijn afspraken vastgelegd over rechten en plichten van u als cliënt en de zorginstelling. Bijvoorbeeld op het gebied van informatie, privacy, dossier en kwaliteit van zorg. De voorwaarden geven met name aan cliënten en naastbetrokkenen duidelijkheid over wat zij kunnen verwachten van Forta Volwassenen bij het aangaan van een behandelovereenkomst.

Download hier de Algemene Voorwaarden Geestelijke gezondheidszorg.

Algemene Voorwaarden GGZ 2017

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Forta Volwassenen zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Forta Volwassenen niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Forta Volwassenen garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Forta Volwassenen wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Wanneer Forta Volwassenen links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Forta Volwassenen worden aanbevolen.

Forta Volwassenen aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

De informatie op dergelijke websites is door de Forta Volwassenen niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op www.Forta Volwassenen.nl worden getoetst aan een aantal criteria.