Forta Volwassenen: 010 - 450 4071
Behandelvormen

Cognitieve Gedragstherapie

Wat is cognitieve gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie is een samengaan van twee stromingen binnen de psychologie: de cognitieve therapie en de gedragstherapie. Uit diverse onderzoeken blijkt het een zeer effectieve behandelmethode bij de meeste psychische klachten. Soms is er extra ondersteuning nodig met medicatie. Er is een psychiater beschikbaar om eventuele medicamenteuze therapie met u te bespreken en uit te voeren.

 

Ons denken

Bij de cognitieve therapie staat de invloed die ons denken uitoefent op ons leven centraal. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven vanuit een negatief standpunt bekijkt wordt eerder somber, angstig, gespannen of geïrriteerd. Tijdens de cognitieve therapie wordt onderzocht of deze negatieve manier van denken kan worden aangepast of omgebogen naar een meer positieve en helpende manier van denken.

 

Ons gedrag

Gedragstherapie focust zich op het gedrag van mensen. Hoe je iets doet is immers van grote invloed op je gevoelens. Wie uit angst bepaalde zaken uit de weg gaat, versterkt de angst in plaats van deze te verminderen. Wie zijn mening niet goed naar voren kan brengen wordt eerder onzeker of juist geïrriteerd. Wie niet heeft geleerd hoe zich te beheersen wordt gemakkelijk slachtoffer van zijn eigen impulsiviteit. Gedragstherapie brengt problematisch gedrag en de situaties waarbij dit optreedt in kaart. De therapeut helpt om met een ander gedragspatroon te reageren op deze situaties.

 

Werkwijze

Het onderzoek naar negatieve gedachten en het zoeken naar een meer positieve basishouding is een gezamenlijk proces van cliënt en behandelaar. Hetzelfde geldt voor het in kaart brengen van problematisch gedrag en het bedenken en oefenen van ander gedrag.

Cognitieve therapie en gedragstherapie zijn een sterke behandelcombinatie. Vaak al na één behandeling leer je anders naar je problemen te kijken en er beter mee om te gaan. Wanneer klachten hardnekkiger zijn, kan een behandeling langer duren. De meeste behandelingen bij de Forta Volwassenen nemen tussen de tien en vijftien gesprekken in beslag.

De behandeling op locatie wordt aangevuld met aangevuld met E-health programma’s van het onlineplatform Therapieland.

Behandelvormen

Beedende Therapie

Beeldende therapie is een ervaringsgerichte therapie en wordt aangeboden als aanvulling op de psychologische behandeling. 

Beeldende therapie