Forta Volwassenen: 010 - 450 4071
Behandelvormen

Psychomotorische therapie (PMT)

Wat is PMT?

Psychomotorische therapie (PMT) is een behandelvorm voor mensen met psychosociale of psychische problematiek, waarbij gebruikgemaakt wordt van werkvormen gericht op lichaamsbeleving en het handelen in bewegingssituaties. PMT werkt vanuit een psychotherapeutische referentiekader en is non-verbaal en ervaringsgericht, al stemmen we verbaal de oefeningen met iemand af. De PMT-behandeling kan gericht zijn op actuele situaties en/of gebeurtenissen uit het verleden. Bij Forta Volwassenen wordt PMT ingezet als een experiëntiële, lichaamsgerichte en bewegingsgerichte vorm van psychotherapie.

De regiebehandelaren van Forta Volwassenen kunnen PMT voor iemand die bij ons in behandeling is, indiceren op locaties Gouda en Halsteren. Denk jij of de verwijzer dat PMT geschikt kan zijn, bespreek dit dan met uw behandelaren. Bij Forta locatie Halsteren is PMT tevens een onderdeel van het intensieve trauma behandeltrajecten (ITT) en van de lopende groepsbehandelingen zoals schematherapie en COMET.

 

Het doel van PMT

Het doel van PMT is het verminderen of wegnemen van de problematiek waar de cliënten mee verwezen worden en meer inzicht te krijgen in gedragspatronen en/of iemand zijn bewegingen/lichamelijke reacties. PMT kan ingezet worden bij angst, depressie, trauma, chronische vermoeidheid, zelfbeeldproblematiek, overbelasting/somatiek, emotieregulatieproblematiek en persoonlijkheidsproblematiek.

De psychomotorisch therapeut richt zich bijvoorbeeld op bewegingsgedrag, lichaamstaal, lichamelijke spanningen, lichaamshouding, lichaamssensaties en lichaamsbeleving. Samen met de cliënt maakt de psychomotorisch therapeut een inventarisatie van de klachten en problemen. Op grond van de diagnose en hulpvraag wordt een behandelplan opgesteld.

 

Vakbond

De beroepsvereniging NVPMT (Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie) staat garant voor de kwaliteitseisen. Om geregistreerd te worden en te blijven zijn de psychomotorisch therapeuten verplicht tot nascholing. Voor meer informatie zie de website npmt.vaktherapie.nl

 

Behandelvormen

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een samengaan van twee stromingen binnen de psychologie: de cognitieve therapie en de gedragstherapie.

Cognitieve gedragstherapie